1 / 31 Otázka 1

Měli by být žadatelé o azyl rozmísťováni rovnoměrně napříč všemi členskými státy?

Cílem členských států je vytvořit účinnou, humanitární a bezpečnou evropskou migrační politiku. Z toho vyplývá snaha, aby žadatelé o azyl rovnoměrně zatěžovali všechny členské státy a ne zejména jen ty hraniční. Aktuálně přijatá pravidla EP situaci řeší jen v částečné míře, neboť umožňují dalším zemím místo nutnosti vyřídit azylové řízení za daný stát jen zaplatit příspěvek na vyřízení žádosti o azyl v původní zemi a ponechat tak většinu zátěže na zemích jako je Řecko nebo Itálie, kde byl počet žadatelů o azyl nejvyšší.